Jak interweniować w przypadku przemocy rówieśniczej? Wprowadzenie do Metody Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31
01.2018

Cele:

- zapoznanie nauczycieli z pojęciami dotyczącymi zagadnienia przemocy wśród uczniów

- przedstawienie różnych sposobów interwencji na terenie szkoły w sytuacji przemocy rówieśniczej

- zapoznanie z założeniami Metody Wspólnej Sprawy

Zagadnienia:

1. Zapoznanie z terminologią i badaniami związanymi z przemocą rówieśniczą.

2. Różne podejścia do rozwiązywania problemu przemocy w szkole.

3. Charakterystyka Metody Wspólnej Sprawy (założenia, etapy, rola prowadzącego).

Efekty:

- nauczyciel zna pojęcia związane z przemocą rówieśniczą

- nauczyciel zna sposoby interwencji na terenie szkoły w sytuacji przemocy wśród uczniów i wie, kiedy i w jakim celu je zastosować

- nauczyciel zna założenia Metody Wspólnej Sprawy i potrafi zastosować ją w pracy z uczniami  

(temat realizujący kierunki polityki oswiatowej państwa)  

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Poziom kształcenia: SP, G

Forma: wykład, dyskusja, wymiana doświadczeń na platformie edukacyjnej 

Miejsce:  ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 29.01.2018r.

Data: 2018-01-31

Godzina: 14:30 - 16:00

Prowadzący: Beata Kolasiewicz