Integracja sensoryczna - moda czy realna pomoc terapeutyczna? Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
03.2018

Cel:

- zapoznanie nauczycieli z jedną z metod terapetycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia rozwoju i funkcjonowania,
- wprowadzenie do samodzielnej pracy z dziećmi z zaburzeniami sensorycznymi.

Zagadnienia:

  • Co to jest SI ? - podstawy teorii Integracji Sensorycznej.
  • Czy dzieci niegrzeczne to zawsze dzieci źle wychowane?
  • W jaki sposób zmysły wpływają na całościowy rozwój człowieka - charakterystyka układów sensorycznych człowieka.
  • Jakie trudności dziecka wynikają z zaburzeń Integracji Sensorycznej.
  • Przykłady prostych ćwiczeń SI.

Prowadzący: Anna Lachmirowicz

Forma doskonalenia: wykład, ćwiczenia
Miejsce:
ODMiDN Legnica
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Data:
27 marca 2018

Godzina: 14:30 - 17:30

Miejsce: ODMiDN, sala 12

Potwierdzenie uczestnictwa: zaświadczenie

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 23.03.2018 r., tel. 76 7233202