Studenckie praktyki zawodowe realizowane we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29
01.2018

W ramach porozumienia podpisanego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy na terenie naszego ośrodka przeprowadziliśmy kolejne praktyki zawodowe dla przyszłych nauczycieli.
W okresie od 13.12.2017 r. do 26.01.2018 r., grupa 37 studentek Pedagogiki o specjalności: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, odbyła praktykę zawodową w formie zajęć warsztatowych.

Poprzez realizację celów, praktykantki przygotowywały się do pracy w zawodzie nauczyciela. Między innymi miały możliwość zapoznania się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącego projektowania i planowania pracy nauczyciela, zostały wyposażone w informacje i wiedzę na temat ewaluacji pracy własnej. Ponadto poznały niestandardowe metody motywowania uczniów do nauki, w tym metody projektów i elementów oceniania kształtującego. Samodzielnie opracowywały wiele materiałów edukacyjnych, np. odnoszących się do zadań szkoły w obszarze organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszystkie studentki pozytywnie zaliczyły swoją praktykę metodyczną, wiele otrzymało wysokie noty za uzyskane efekty kształcenia. Życzymy przyszłym nauczycielkom satysfakcji zawodowej i licznych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej z dziećmi!

Opiekunowie praktyk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Studentki wraz opiekunami praktyk.jpg

    Studentki wraz opiekunami praktyk.jpg