Uczeń z opinią i orzeczeniem w szkole masowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
02.2018

Cele:

- zapoznanie nauczycieli z rodzajami wydawanych opinii i orzeczeń,
- zapoznanie z terminologią zawartą w w/w dokumentach wydawanych przez poradnię,

Zagadnienia:

1. Obowiązujące  przepisy prawa w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z opinią lub orzeczeniem.

2. Terminologia stosowana w opiniach i orzeczeniach - interpretacja.

3.  Analiza i interpretacja przykładowych opinii i orzeczeń.

Efekty:

- nauczyciel zna obowiązujące  przepisy prawa w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z opinią lub orzeczeniem,
- nauczyciel potrafi zinterpretować treści zawarte w opiniach i orzeczeniach.

Adresat: zainteresowani nauczyciele

Poziom kształcenia:  P, SP, G, PG

Forma kształcenia: miniwykład, warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 06.02.2018r.

Data: 2018-02-09

Godzina: 14:30 - 16:00

Prowadzący: Beata Flinik,