Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej w kontekście warunków i sposobów jej realizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15
03.2018

Cele ogólne:

- Przedstawienie założeń podstawy  programowej edukacji wczesnoszkolnej w odniesieniu do kierunków polityki państwa i zmian w systemie oświaty

- Przedstawienie  wizerunku ucznia w edukacji wczesnoszkolnej i roli nauczyciela w jego kreowaniu

- Omówienie warunków i sposobów realizacji założeń podstawy programowej

 

Zagadnienia:

1. Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem zadań nauczyciela w obecnym systemie edukacji.

2. Strategia kształcenia uczniów na I etapie nauczania w myśl zapisów zawartych w podstawie programowej.

3. Warunki realizacji celów ogólnych i szczegółowych na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

4. Ocenianie uczniów I etapu kształcenia. Wymiana doświadczeń.

 

Przewidywane efekty działania  sieci:

- Uczestnicy spotkania wiedzą jakie założenia zawarte są w nowej podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej;

- każdy uczestnik pozyska wiedzę na temat filozofii kształcenia uczniów na poziomie I etapu nauczania;

- uczestnicy mają świadomość swojej roli w kreowaniu warunków realizacji podstawy programowej.

 

Adresat: nauczyciele, zainteresowani wicedyrektorzy

Poziom kształcenia: SP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 14.03.2018r.

Data: 2018-03-15

Godzina: 14:30 - 16:00

Prowadzący: Ewa Tymburska