Jak rozwijać twórcze myślenie u uczniów?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
03.2018

Cel ogólny:
upowszechnienie kreatywnego i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:

-stosować w praktyce techniki kreatywnośći, wdrażać elementy treningu kreatywnośći, zastosować aktywizujące ćwiczenia i metody w praktyce szkolnej

Efekty ogólne:

-stosowanie oryginalnych technik i metod w pracy z uczniem, pogłębianie kreatywnego i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży, rozwijanie myślenia abstrakcyjnego u uczniów

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Data-2018-03-27

Godzina-15:00-16:30

Prowadzący:
Waldemar Łazarczyk