Uczeń jako uczestnik dialogu - elementy retoryki na lekcjach języka polskiego w kl. IV-VIII. (MODUŁ 2)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

04
01.2018

Adresat: nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych

Forma: kurs doskonalący 10 godzinny, kontynuacja (moduł 2)

Zarys programowy

  1. Elementy retoryki w rozumieniu retoryczno-kompozycyjnym.
  2. Poprawność logiczna, kompozycyjna i rzeczowa komunikatu.
  3. Poprawność językowa w różnych kontekstach społecznych.
  4. Prawidłowe formułowanie komunikatów wyrażanych w mowie i na piśmie.
  5. Interpretowanie komunikatów wyrażanych w mowie i na piśmie.
  6. Metoda story tellingu w nauczaniu retoryki

Prowadzący: mgr Jan Kostyszak, konsultant w zakresie metodyki nauczania języka polskiego oraz filozofii i etyki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Data: 4 stycznia 2018

Godzina: 14:00

Miejsce: sala 12

Potwierdzenie uczestnictwa: świadectwo

Sposób rekrutacji: grupa zamknięta

Kierownik formy: Barbara Stec