Tworzenie przez nauczyciela testów, ankiet i quizów za pomocą narzędzi: Kahoot i Formularze Google

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12
03.2018

 

Tworzenie przez nauczyciela testów, ankiet i quizów za pomocą narzędzi: Kahoot i Formularze Google

 Cel ogólny:

Wdrażanie do korzystania z darmowych aplikacji wspomagających pracę nauczyciela podczas: nauczania, diagnozownia, sprawdzania wiedzy uczniów oraz organizacji szkolnych konkursów.

Efekty - uczestnik spotkania:

  • pozna możliwości jakie dają przykładowe darmowe aplikacje  Kahoot i Formularze  Google,
  • utworzy konto umożliwiające korzystanie z wymienionych aplikacji,
  • przygotuje: test, ankietę oraz quiz na określony temat,
  • przeprowadzi  test, ankietę oraz quiz

Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 05.03.2018

Data-2018-03-12

Godzina-15:00-16:30

Prowadzący:
Tomasz Równanek