Z Karierą na Maksa - warsztaty dla doradców zawodowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
02.2018

Cel szkolenia:

- szkolenie zapewni uczestnikom poznanie pakietu edukacyjnego Kariera na Maksa.

Zagadnienia:
- scenariusze i multimedialne materiały edukacyjne jako pomoc w planowaniu zajęć z uczniami,
- prezentacja dobrych praktyk do wykorzystania w pracy doradczej.

Efekty - nauczyciele, doradcy zawodowi:

-  korzystają z pakietu edukacyjnego Kariera na Maksa,
- prowadzą zajęcia wg scenariuszy zawartych w pakiecie,
- opracowują własne pomysły na wzbogacenie zajęć doradczych,
- badają potrzeby uczniów w zakresie planowania kariery,
- dobierają scenariusze i zasoby pakietu w zależności od indywidulanych potrzeb.

Adresat: doradcy zawodowi, pedagodzy, szkolni liderzy doradztwa zawodowego, zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PP
Forma: warsztaty
Miejsce: Willa Bolka - siedziba PPP nr 2, Ul. Chrobrego 13, 59-220 Legnica

Data: 2018-02-27
Godzina: 13:30-16:45
Sala wykładowa I piętro
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2018-02-22 pod nr tel. 76 7233202

Prowadzący:
trener Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie