Chłopska szkoła biznesu w edukacji młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28
03.2018

Cele:

- zastosowanie gry edukacyjnej w szkole,
- gra edukacyjna jako narzędzie szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą;
- gra edukacyjna jako użyteczne narzędzie do wprowadzenia podstawowych pojęć ekonomicznych.

Zagadnienia:

1. Co to jest Chłopska Szkoła Biznesu (CSB)?
2. Prezentacja i opis przebiegu gry - przeprowadzenie uczestników warsztatów przez proces tworzenia gry.

Efekty:

  • wykorzystana na zajęciach pozwala zrealizować cele nowej podstawy programowej,
  • pozwala na uatrakcyjnienie zajęć dla uczniów,
  • stanowi świetne narzędzie do integracji grupy,
  • kształtuje postawy przedsiębiorcze wśród graczy,
  • kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy,
  • fabuła gry może być impulsem do zainteresowania graczy lokalną historią,
  • uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie, umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, samodzielności w działaniu,
  • rozwija kreatywność, innowacyjność w działaniu, chęć podejmowania inicjatyw.

Prowadzący: doradcy zawodowi  CIiPKZ w Legnicy (DWUP)

Adresat: szkolni doradcy zawodowi, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, doradcy zawodowi poradni psychologiczno-pedagogicznych, zainteresowani nauczyciele

Data: 28 marca 2018

Godzina: 13:30

Miejsce: ODMiDN, sala 12

Potwierdzenie uczestnictwa: zaświadczenie

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 23.03.2018 r., tel. 76 7233202