„Terapia Ręki” - ćwiczenia kształtujące motorykę małą u dzieci w wieku przedszkolnym - wprowadzenie do świata pisma

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
01.2018

Cele ogólne:

- Poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi, u których rozpoznano deficyty i zaburzenia w zakresie motoryki małej

- Wdrożenie elementów terapii ręki do warsztatu pracy nauczyciela, pedagoga

- Wsparcie merytoryczne nauczycieli wychowania przedszkolnego i terapeutów pedagogicznych

 

Zagadnienia:

1. Charakterystyka rozwojowa dzieci w obrębie motoryki małej.

2. Warsztaty praktyczne:

- ćwiczenia z serii rozmachowej,

- ćwiczenia z serii manualnej,

- ćwiczenia z serii ruchów precyzyjnych,

- wykonywanie płynu newtonowskiego.

3. Dyskusja na temat własnych doświadczeń, wymiana dobrych praktyk .

 

Przewidywane efekty:

- uczestnicy uporządkowali i poszerzyli swoją wiedzę na temat specyfiki rozwoju dziecka w obszarze motorycznym;

- nauczyciel zna serię ćwiczeń usprawniających i stymulujących rozwój sprawności motorycznej dziecka

- nauczyciel wie,  jak zaplanować zajęcia stymulujące rozwój motoryki małej u dzieci podczas codziennej pracy dydaktycznej a także terapeutycznej;

 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, terapeuci pedagogiczni

Poziom kształcenia: P, SP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 08.01.2018r.

Data: 2018-01-09

Godzina: 14:00 - 16:00

Prowadzący: Ewelina Biszko, Ewa Tymburska