Jak osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z historii?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16
12.2015

Zagadnienia:
- diagnozowanie stopnia przygotowania uczniów do rozwiązywania arkusza maturalnego,
- wskazywanie uczniom obszarów i standardów wymagań egzaminacyjnych wymagających poprawy oraz dalszego samokształcenia,
- modyfikowanie metod i technik pracy z uczniem na lekcjach historii w celu poprawy wyników na egzaminie maturalnym.


Adresat: nauczyciele historii
Poziom kształcenia: PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-12-16
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Waldemar Łazarczyk