Szkolenie z zakresu projektowanych zmian w systemie poradnictwa, standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych i stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA – pilotaż

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24
10.2017

 

W dniach 23-24.10.2017 r. w CPPPiDN w Legnicy, w siedzibie ODMiDN odbyło się szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Logo programu POWER i logo EFS

Regionalnym Koordynatorem do spraw wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych jest pani Beata Flinik – pedagog CPPPiDN w Legnicy.  

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych z Wołowa, Złotoryi, Chojnowa oraz Legnicy. Zagadnienia omówione podczas szkolenia to:

 • kierunki zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • narzędzie diagnostyczne i materiały postdiagnostyczne w obszarze emocjonalno-społecznym TROS-KA (narzędzia pozwalające na wielowymiarową funkcjonalną diagnozą ucznia),
 • nowy model standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Pilotaż wdrażania projektu Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzony jest w okresie od X 2017 r. do II 2018 r.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych 24.10.2017r. - pilotaż ORE.jpg

  Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych 24.10.2017r. - pilotaż ORE.jpg

 • Powiększ zdjęcie Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych 24.10.2017r.- pilotaż ORE.jpg

  Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych 24.10.2017r.- pilotaż ORE.jpg

 • Powiększ zdjęcie Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych 23.10.2017r.- pilotaż ORE.jpg

  Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych 23.10.2017r.- pilotaż ORE.jpg

 • Powiększ zdjęcie Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych 23.10.2017r.- pilotaż ORE.jpg

  Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych 23.10.2017r.- pilotaż ORE.jpg