Konferencja metodyczna - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
10.2017

Dnia  9 października 2017r. odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych nt. egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019.

W czasie szkolenia omówiono  nową formułę egzaminu z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019  i w kolejnych latach, m.in.: przebieg egzaminu, czas trwania, listę lektur obowiązkowych, budowę arkusza egzaminacyjnego, typy zadań, sposób formułowania poleceń do zadań, zasady oceniania zadań zamkniętych i otwartych. Zwrócono uwagę na te treści z podstawy programowej j. polskiego, na które kładzie się szczególny nacisk posługując się wybranymi przykładami z informatora CKE.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Nauczyciele j. polskiego - uczestnicy konferencji

  Nauczyciele j. polskiego - uczestnicy konferencji

 • Powiększ zdjęcie Nauczyciele j. polskiego - uczestnicy konferencji

  Nauczyciele j. polskiego - uczestnicy konferencji

 • Powiększ zdjęcie Nauczyciele j. polskiego - uczestnicy konferencji

  Nauczyciele j. polskiego - uczestnicy konferencji