Sieci współpracy i samokształcenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10
09.2018

Sieci współpracy i samokształcenia są elementem zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania rozwoju szkół.

 
 
 
 
Sieć funkcjonuje w oparciu o plan pracy przygotowany przez koordynatora z uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. Członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń oraz pomocy zewnętrznych ekspertów (np. w formie szkoleń), pracując przy wsparciu koordynatora.
 
Sieć jest międzyszkolnym zespołem nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą
w ramach wybranego zagadnienia, zgodnie z określonymi przez uczestników potrzebami
i oczekiwaniami. Sieci mogą mieć charakter przedmiotowy lub problemowy.
 

 Główne cele funkcjonowania sieci to:

 - tworzenie warunków do eksperymentowania i dzielenia się doświadczeniami;
 - opieranie pracy na konkretnych wyzwaniach zawodowych, z jakimi borykają się nauczyciele,
 - korzystanie z doświadczenia uczestników,
 - akcentowanie różnorodności podejść i doświadczeń uczestników sieci,
 - nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami.
 
Podobnie jak w przypadku procesu wspomagania, członkowie sieci mogą korzystać zarówno z własnych doświadczeń, ale również z metodycznego
i merytorycznego wsparcia zewnętrznych ekspertów. Powyższe cele można realizować za pośrednictwem narzędzi nowoczesnych technologii, jak
i spotkań osobistych.
 
Głównymi zadaniami koordynatora sieci jest:
 
a) planowanie działań sieci,
b) organizacja pracy sieci,
c) nadzór nad realizacją przyjętych celów,
d) przygotowanie spotkań,
e) prowadzenie wybranych spotkań.