Porozumienie bez Przemocy w szkole wg Marshala Rosenberga

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

02
12.2015

 Cele
Zapoznanie uczestników spotkania z założeniami i etapami stosowania metody Porozumienia bez Przemocy.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się  językiem "żyrafy" eliminującym  zachowania przemocowe.

Zagadnienia:
- "język żyrafy", "język szakala" - prezentacja podstawowych cech,
- rozpoznawanie komunikatów blokujących przemocowe komunikowanie się,
- szacunek i empatia jako podstawy Porozumienia bez Przemocy,
- cztery kroki metody PbP,
- ćwiczenia w rozpoznawaniu wrażeń, uczuć i potrzeb,
- tworzenie komunikatów w oparciu o cztery kroki PbP.

Adresat: zainteresowani nauczyciele,  wychowawcy
Poziom kształcenia: SP,   G,
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-12-02
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2015-11-28

Prowadzący:
Irena Biodrowska