Tutoring jako alternatywna metoda zindywidualizowanej pracy z uczniem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18
11.2015

Cele
-  Zapoznanie  uczestniów spotkania z alternatywną metodą zidywidualizowanej pracy z uczniem
-  Przedstawienie metod i zasad pracy tutora

Zagadnienia:
- główne założenia tutoringu
- formy i metody  pracy tutora
-  rola  tutora w rozwijaniu  potencjału młodzieży oraz motywowanie jej do samodzielnej pracy
- rozwijanie mocnych stron ucznia

Efekty:
-  uczestnicy poznają główne założenia tutoringu jako metody zindywidualizowanej  pracy z uczniem
- nauczyciele wzbogacą  warsztat pracy o  metody mające na celu wzmocnienia wszechstronnego rozwoju ucznia,  budowania jego mocnych stron i poczucia odpowiedzialności za siebie.
- poznają formy pracy typowe dla działań mentora i  coacha, które wspierają pracę ucznia zdolnego  i mającego problemy zarówno dydaktyczne  jak i wychowawcze

Adresat: zainteresowani nauczyciele,  wychowawcy
Poziom kształcenia:  G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-11-18
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2015-11-13

Prowadzący:
Irena Biodrowska