Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17
11.2015

Cele
Doskonalenie umiejętności  tworzenia  relacji współpracy
 -  Przedstawienie metod rozpoznawania przyczyn problemów dziecka i ich rozwiązywania

Zagadnienia:
-  tworzenie relacji współpracy z uwzgędnieniem przyczyn występujących  trudności
- ustalenie przyczyn problemów
- techniki komunikacji - schemat prowadzenia rozmowy

Efekty:
- uczestnicy  potrafią nawiązać z rodzicami relacje sprzyjające  rozwiązywaniu problemów ucznia
- nauczyciele wiedzą  jak
rozmawiać z rodzicami  o zauważanych problemach
-  znają asady prowadzenia rozmowy

Adresat: zainteresowani nauczyciele,  wychowawcy
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-11-17
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2015-11-13  i elektroniczne ....

Prowadzący:
Irena Biodrowska