Spotkanie informacyjne-nowa podstawa programowa języka obcego nowozytnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13
06.2017

Cele:

wyposażenie uczestnika w informacje i wiedzę nt. reformy systemu edukacji oraz nowej podstawy programowej języka obcego nowozytnego.

Zagadnienia

-Założenia reformy systemu edukacji.

- Warianty podstawy programowej języka obcego nowozytnego.

-Wymagania dotyczące poziomów biegłości językowej po poszczególnych etapach kształcenia, poziomy biegłości ESOKJ.

-Założenia podstawy programowej jezyka obcego nowozytnego, treści kształcenia.

-Ramowe plany nauczania języków obcych nowozytnych w róznych typach szkół.

-Zasady tworzenia klas/ oddziałów dwujęzycznych.

-Warunki wdrożenia nowej podstawy programowej.

Efekty:

Uczestnik zna:

-założenia reformy edukacji,

-wymagania dotyczące poziomu uczniów po kolejnych etapach kształcenia,

-model podstawy programowej i założenia przyjęte przez jej autorów,

-zasady tworzenia klas/oddziałów dwujęzycznych,

-ramowe plany nauczania języków obcych,

-treści kształcenia,

-warunki wdrożenia nowej podstawy programowej  języków obcych.

Uczestników:23