Jak na lekcjach chemii pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
10.2015

Cel:
Zapoznanie uczestników z metodami pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zagadnienia:
-sposoby pracy na lekcjach chemii z uczniami z zaburzeniami,  między innymi: lateralizacji, analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, pamięci wzrokowej.


Adresat: nauczyciele chemii
Poziom kształcenia: G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-10-27
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Joanna Podnajmer
Beata Flinik