Awans zawodowy nauczyciela. Konsultacje indywidualne.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22
06.2017

Cele:

- wyposażenie nauczyciela w informacje i praktyczne umiejętności dotyczące prawidłowego przygotowania dokumentacji

- weryfikacja dokumentacji nauczyciela pod kątem formalnym i merytorycznym.

 

1.06.2017 -M.Siwak, ZPO w Ścinawie/  J.Sielicki SP 19 w Legnicy /M.Rabajczak SP 19 w Legnicy

7.06.2017-B.Maciejczak, ZSO nr 3 w Legnicy/ N.Karczmar G nr 5 w Legnicy/  I.Szymczak SP nr 5 w Lubinie

8.06.2017 - P.Kodzik SP nr 19 w Legnicy/  B.Basiura SP nr 5 w Lubinie/  D.Chmiel II LO w Legnicy/ M.Rabajczak SP nr 19 w Legnicy.

Razem 10 nauczycieli