Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24
08.2017

Cele:
- opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły zgodnie z ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r.

Zagadnienia :
-  Zmiany w obszarze wychowania i profilaktyki w szkole
-  Budowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
-  Procedura opracowania programu
-  Konstruowabie strategii wychowawczo-profilaktycznej szkoły
-  Opracowanie strategii ewaluacyjnej programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły"
-  Konstruowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas
-  Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

 

Efekty:
-  Nauczyciele znają nowe zasady opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego
-  Znają metody diagnozowania  potrzeb szkiły i oczekiwań rodziców

Adresat: grono pedagogiczne  SP 9 w Legnicy
Poziom kształcenia: SP
Forma: szkolenie rady  pedagogicznej  SP nr 9 w Legnicy
Miejsce: SP nr 9

Data: 2017-08-24
Godzina: 13.30 - 15:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: pisemne zapotrzebowanie dyrektora szkoły

Prowadzący:
Irena Biodrowska