Relacje interpersonalne w miejscu pracy - cz. II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

05
06.2017

Cele:
-  doskonalenie komunikacji interpersonalnej w zespole
Zagadnienia
-  konstruowanie komunikatu "  Ja  " -  3 elementy
-  ćwiczenie zamiany komunikatu "Ty" w komunikat  "Ja "
-  sposoby przyjmoania krytyki, z którą się nie zgadzamy
-  ćwiczenie metod  aktywnego słuchania  - parafraza, odzwierciedlanie 
-  cztery elementy komunikacji bezprzemocowej  PbP - wg Marschala Rosenberga

Efekty:

-  Uczestnicy  znają  elementy komunikacji interpersonalnej i   wiedzą co sprzyja pozytywnym relacjom w zespole  

Adresat: pracownicy Miejskiego Przedszkola nr  6
Poziom kształcenia : przedszkole
Forma:  szkolenie  rady  pedagogicznej - warsztaty
Miejsce: Miejskie Przedszkole nr 6 w  Legnicy

Data: 2017-06-05
Godzina: 16.00   - 17.30
Sposób rekrutacji: pisemne zapotrzebowanie dyrekcji

Prowadzący:
Irena Biodrowska