Od analizy wyników egzaminów zewnętrznych do Programu poprawy efektów kształcenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10
05.2017

Cel 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

  • określać cele analizowania egzaminów zewnętrznych z podkreśleniem ukierunkowania tego procesu na rozwój szkoły;
  • wykorzystywać informacje płynące z analizy wyników egzaminów w ewaluacji wewnętrznej  szkoły;
  • wyciągać wnioski do planowania dalszej pracy nauczyciela na podstawie wyników analizy egzaminów zewnętrznych;
  • dobierać oraz stosować metody analizy ilościowej i jakościowej z uwzględnieniem ograniczeń interpretacyjnych;

Zagadnienia programowe:

1. Etapy działań  w ramach tworzenia „Programu poprawy efektów kształcenia” w szkole.

2. Metody badań wyników egzaminów zewnętrznych (analiza ilościowa, jakościowa).

3.Interpretacja uzyskanych wyników uwzględniająca uwarunkowania kontekstowe.

4. Struktura dokumentu programowego (PPEK).

5. Rekomendacje do korekty szkolnego systemu kształcenia.

 

Adresat: nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: szkoleniowa rada pedagogiczna
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych

Data:  2017-05-10
Godzina: 14:00 - 16:00

Prowadzący: Anna Lachmirowicz