Legnicka sieć szkół ponadgimnazjalnych - promocja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24
04.2017

Zadanie realizowane w ramach Programu zewnętrznego wsparcia legnickich szkół i placówek w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego „Legnicka szkoła doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Program jest jednym z komplementarnych elementów wizji Legnickiej Strategii Rozwoju 2015-2020 PLUS i wpisuje się   II Cel Strategiczny WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU" oraz II Cel operacyjny  „Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy”. 

Cele ogólne:

•promocja miasta Legnicy jako ponadregionalnego ośrodka edukacji zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku pracy;

Zagadnienia:

1. Przedstawinie publicznej sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez masto Legnica od roku szkolnego 2017/2018.

2. Prezentacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2017/2018.

3. Zapoznanie z zasadami elektronicznej rekrutacji do szkół z terenu miasta Legnicy oraz systemu Nabór Optivum.

Efekty:

- poznanie przez zainteresowanych uczniów spoza miasta Legnicy  oferty edukacyjnej miejskich placówek ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018;

- poznanie przez uczniów zasad działania systemu elektronicznego Nabór Optiwum oraz możliwości funkcjonalnych oprogramowania.

 

Adresat: uczniowie klas II i III

Poziom kształcenia: G

Forma: szkolenie

Miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu

Data: 2017-04-24

Godzina:11:00-13:00

Prowadzący:  Anna Lachmirowicz