Każdy uczeń ma szansę na sukces edukacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

04
11.2015

Cel:
Przedstawienie nauczycielom działań sprzyjających odnoszeniu sukcesów przez uczniów

Zagadnienia:
- czynniki wpływające na poziom osiągnięć uczniów,
- sposoby komunikowania wyników sprawdzianów,
- sposoby wspierania uczniów.


Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G,
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-11-04
Godzina: 13:30-15:00
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Joanna Podnajmer