Nowa podstawa programowa z historii i WOS dla SP(rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 roku)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30
05.2017

Cel ogólny-zapoznanie nauczycieli z treścią nowej podstawy programowej MEN z historii i WOS dla SP

Zagadnienia:

-treści nauczania i wymagania (historia-klasy 4-8 SP,WOS-klasa 8 SP)

-warunki i sposób realizacji podstawy programowej z historii i WOS w SP

-porównanie dotychczasowej i nowej podstawy programowej oraz uzasadnienie zmian

-cele kształcenia -wymagania ogólne

-wnioski i rekomendacje dla nauczycieli

Efekty(po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:)

-właściwie realizować założenia nowej podstawy programowej w SP

-stosować zalecane metody pracy z uczniem

-realizować zakładane cele kształcenia (wymagania ogólne)

Adresat:zainteresowani nauczyciele historii i WOS

Poziom kształcenia:SP ,G

Forma: konferencja

Miejsce:ODMiDN w Legnicy,ul.Grunwaldzka 2-20

Data:2017-05-30

Godzina:14:30 - 16:00

Sala: 12

Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący: Waldemar Łazarczyk