Wychowanie do wartości alternatywą stosowania kar

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
04.2017

Cele:
-  Zapoznanie z rolą wartości i ich respektowania w procesie wychowania.
-  Wskazanie dysfunkcyjnej  roli  kary.
-  Przedstawienie przebiegu interwencji wychowawczej - od destrukcji do zadośćuczynienia.

Zagadnienia
-  Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze ucząc dzieci odpowiedzialnej postawy?
-  Program wychowawczy oparty na wartościach.
- Wartości, zasady, działanie - komponenty wychowania do wartości.
- Interwencja wychowawcza w sytuacji naruszenia norm społecznych przez dziecko.
-  Dlaczego karanie nie  działa?
-  Jak przemienić trudną sytuację w szansę wychowawczą?
-  Od destrukcji do zadośćuczynienia
-  Analiza wydarzenia w odniesieniu do wartości.
-  Wspierająca postawa rodziców.

Efekty:
 Uczestnicy:
-  znają  efekty stosowania kary i jej destrukcyjny charakter.
- znają elementy interwencji wychowawczej opartej na zadośćuczynieniu. 

Adresat : Rada Pedagogiczna  Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szklarach  Górnych
Poziom kształcenia: SP, G,PG
Forma: szkolenie rady  pedagogicznej
Miejsce:  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Szklarach Górnych

Data: 2017-04-07
Godzina: 14:00 - 15.30
Sposób rekrutacji: pisemne zapotrzebowanie dyrekcji  placówki

Prowadzący : Irena Biodrowska