Edukacyjne inspiracje. Legendy i nie tylko - wybrane elementy Kinezjologicznego Systemu Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej (warsztaty Klanzy)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
05.2017

Cele:

- wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela o nowe metody pracy z tekstem,
- poznanie metody sytemu Edukacji przez ruch oraz praktycznych możliwości jej wykorzystania w pracy z uczniem.

Zagadnienia:

- wykorzystanie tekstów literackich i lektur do pracy z dziećmi w klasach młodszych wybranymi elementami systemu Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej,
- tworzenie książeczek na bazie wybranych utworów dla dzieci z wykorzystaniem różnorodnych metod plastycznych i zabaw (ćwiczeń) matematycznych,
- przenikanie się treści programowych z zakresu matematyki, przyrody i języka polskiego w obrębie ćwiczeń.

Efekty:

- poznanie i doskonalenie umiejętności pracy z tekstem: wiersz, opowiadanie, legenda, tekst własny,
- poznanie sposobu wprowadzenia litery bez użycia podręcznika i ćwiczeń,
- uświadomienie znaczenia naturalnego ruchu dziecka dla sukcesu w procesie edukacyjnym,
- stosowanie w praktyce wybranych elementów systemu Edukacji przez ruch.


Adresat: sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowani nauczyciele.
Poziom kształcenia: SP
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2017-05-20
Godzina: 09:00-17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-05-08 (liczba miejsc ograniczona, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń).
Uwagi: w warsztatach mogą uczestniczyć nauczyciele publicznych szkół podstawowych z terenu miasta Legnicy (maksymalnie 2 osoby z placówki).

Prowadzący:
mgr Małgorzata Krystyańczuk (trenerka PSPiA KLANZA)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Uczestnicy warsztatów

  Uczestnicy warsztatów

 • Powiększ zdjęcie Prace wykonane podczas warsztatów

  Prace wykonane podczas warsztatów

 • Powiększ zdjęcie Prowadzący oraz uczestnicy formy

  Prowadzący oraz uczestnicy formy

 • Powiększ zdjęcie Praca wykonana podczas warsztatów

  Praca wykonana podczas warsztatów

 • Powiększ zdjęcie Uczesnicy warsztatów

  Uczesnicy warsztatów