Skuteczna komunikacja i efektywna współpraca nauczyciela z rodzicami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

04
05.2017

Cele
-  Przypomnienie zasad nawiązywania efektywnej komunikacji  nauczyciela z rodzicami.
Doskonalenie umiejętności  tworzenia  relacji współpracy.

Zagadnienia:
-  Tworzenie relacji współpracy z uwzględnieniem  występujących  trudności.
-  Ustalenie przyczyn problemów.
-  Techniki komunikacji - schemat prowadzenia rozmowy.

Efekty:

Uczestnicy:

- Potrafią nawiązać z rodzicami relacje sprzyjające  efektywnej współpracy.
- Wiedzą,  jak
rozmawiać z rodzicami  o zauważanych problemach.
-  Znają zasady prowadzenia rozmowy.

Adresat: rada pedagogiczna  Zespołu Szkół Muzycznych  w Legnicy
Poziom kształcenia: SP, G
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej
Miejsce: Szkoła Muzyczna w Legnicy

Data: 2017-05-04
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: temat uzgodniony z dyrekcją szkoły  i realizowany w ramach systemowego wspomagania  szkół

Prowadzący:
Irena Biodrowska