Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. II edycja-moduł III

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28
04.2017

Moduł III

Spotkanie uczestników kursu w ODMiDN w godz. 15:00 - 18:00
Zagadnienia:

Rola chwalenia i pozytywnego podsumowania w osiąganiu sukcesów każdego dziecka, w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 System motywacyjny, oceny opisowe i informacje zwrotne.

 Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych  – zajęcia TUS, przykłady konkretnych działań w Szkole  „Dar Losu”.

 Skuteczne komunikowanie się między nauczycielem a rodzicem.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP
Forma: kurs
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2017-04-28
Godzina: 15:00 - 18:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji:  grupa zamknięta

Prowadzący:
Katarzyna Łasek
Samanta Antonowicz
Joanna Pyzińska