Program profilaktyczny i program wychowawczy szkoły. Diagnoza, konstruowanie, ewaluacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11
04.2017

Cele:
-  Przygotowanie narzędzi diagnostycznych do opracowania programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły

Zagadnienia:
-  Klimat społeczny szkoły i jego wpływ na pracę placówki
-  Wprowadzenie do metodologii tworzenia narzędzi diagnostycznych.
-  Techniki diagnostyczne.
-  Diagnozowanie klimatu społecznego szkoły oraz czynników ryzyka i czynników chroniących.
-  Partycypacyjny model tworzenia programów : wychowawczego i profilaktyki.

Adresat: Zespół Wychowawczy SP  9
Poziom kształcenia: SP
Forma doskonalenia: Szkolenie  rady pedagogicznej ,  warsztaty
Miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 9 w  Legnicy

Data: 2017-04-11
Godzina: 13.30 -15.00
Sala:
Sposób rekrutacji:  pisemne zapotrzebowanie dyrekcji szkoły

Prowadzący:
Irena Biodrowska