Budowanie dyscypliny w klasie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
04.2017

Cele:
Prezentacja  spojrzenia  na dyscyplinę z prespektywy nauczyciela i ucznia
Przedstawienie czynników wpływających na utrzymanie dyscypliny
Zapoznanie z   podstawowymi  strategiami budowania dyscypliny w klasie

Zagadnienia:
-  Operacyjna definicja problemów z dyscypliną
-  Różne spojrzenia na dyscyplinę – spojrzenie uczniów
-  Różne spojrzenia na dyscyplinę – spojrzenie nauczycieli
-  Wpływ niezaspokojonych  potrzeb ucznia  na pojawienie się zachowań naruszających dyscyplinę
-  Przyczyny niewłaściwych zachowań uczniów naruszających dyscyplinę w klasie 
-  Planowanie działań ustanawiających dyscyplinę
-  Planowanie  pracy nad dyscypliną w klasie
-  Projektowanie klasowych zasad i ich uczenie
-   Dobre  relacje z uczniami- podstawowym warunkiem dyscypliny w klasie
-  Zarządzanie zespołem klasowym
-  Podstawowe strategie budowania dyscypliny w klasie 

Efekty
-  Uczestnicy  znają  różne perspektywy spojrzenia na dyscyplinę
-  Rozpoznają  czynniki wpływające na dyscyplinę
-  Znają podstawowe  strategie  budowania dyscypliny w klasie

Adresat: rada pedagogiczna  Szkoły Podstawowej nr 6   w Legnicy
Poziom kształcenia: SP
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej
Miejsce:   Szkoła Podstawowa  nr 6   w Legnicy

Data: 2017-04-20
Godzina: 14:30-16:00
Sala:
Sposób rekrutacji: temat uzgodniony z dyrekcją szkoły  i realizowany w ramach systemowego wspomagania  szkół

Prowadzący:
Irena Biodrowska