Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. II edycja-moduł II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
04.2017

II moduł kursu - " Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym".

Zajęcia odbywają się w Niepublicznej Szkole Podstawowej  "Dar Losu" w godz. 13.30 - 16.30 Legnica ; ul. Gliwicka 6

Zagadnienia :

1.  Zwiedzanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu”.

2. Miejsce ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej, prezentacja działań uczniów szkoły „Dar Losu” (gazetki, konkursy).

3. Sposoby pracy z dzieckiem autystycznym w klasie szkolnej. Skuteczne metody pracy.

4. Prezentacja i omówienie nagranych filmów pokazujących pracę nauczycieli w szkole „Dar Losu”.

 Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP
Forma: kurs
Miejsce: NSP "Dar Losu", ul. Gliwicka 6

Data: 2017-04-27
Godzina: 13:30 - 16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji:  grupa zamknięta

Prowadzący:
Irena Biodrowska
Joanna Pyzińska
Katarzyna Łasek
Samanta Antonowicz