Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. II edycja-moduł I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
04.2017

Cele;
Zapoznanie nauczycieli z sylwetką ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera oraz metodami pracy w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. 

Zagadnienia:
1. Charakterystyka osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
2. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu.
3. Miejsce ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej.
4. Poznanie skutecznych metod w pracy z dzieckiem z autyzmem /zespołem Aspergera.
5. Sposoby pracy z dzieckiem autystycznym w klasie szkolnej.
6. Rola chwalenia i pozytywnego podsumowania w osiąganiu sukcesów każdego dziecka a w szczególności ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera.
7. System motywacyjny, oceny opisowe i informacje zwrotne.
8. Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych.
9. Skuteczne komunikowanie się pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

Efekty
-  Uczestnicy  poznają sylwetkę ucznia ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz jak rozpoznawać takich uczniów. 
-  Poznają sposoby rozwijania pożądanych zachowań społecznych a także  metody pracy z uczniem ze spektrum  autyzmu.   

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP
Forma: kurs
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2017-04-26
Godzina: 15:00 - 18:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji:  zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-04-10. (liczba miejsc ograniczona, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń).
Uwagi: w warsztatach mogą uczestniczyć nauczyciele publicznych szkół podstawowych z terenu miasta Legnicy .

Prowadzący:
Irena Biodrowska
Joanna Pyzińska – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi "Dar Losu”
Katarzyna Łasek ,  Samanta Antonowicz- nauczyciele  NSP "Dar Losu"