Sytuacja zadaniowa a rozwijanie myślenia logicznego dzieci. Elementy neurodydaktyki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

01
06.2017

Cele:
- omówienie pracy mózgu w sytuacji  szkolnej. 

Zagadnienia :
-  Praca lewej i prawej półkuli  mózgu
-  Funkcjonowanie mózgu  w stresie
-  Rozwój myślenia logicznego 
-  Wykorzystanie elementów neurodydaktyki w pobudzaniu myślenia logicznego  w procesie dydaktycznym 

Efekty:
-  nauczyciel zna zasady pracy mózgu w sytuacji szkolnej
- uczestnik szkolenia potrafi  stwarzać sytuacje edukacyjne rozwijające liogiczne myślenie

Adresat:  Rada Pedagogiczna Niepublicznej Katolickiej  Szkoły Podstawowej w Legnicy
Poziom kształcenia: SP
Forma doskonalenia: Szkolenie rady pedagogicznej 
Miejsce:  Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w  Legnicy

Data: 2017-06-01
Godzina: 14:30 -16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: pisemne zapotrzebowanie dyrekcji szkoły
Prowadzący:
Irena Biodrowska