Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Mali badacze - metoda projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
11.2015

Cele:
- pokazanie wartości metody projektu dla rozwoju dziecka,
- zapoznanie  z możliwościami realizacji projektów edukacyjnych w klasach I-III.

 

Zagadnienia:
- zalety metody projektu,
- etpy konstruowania projektu,
- przykłady dobrych praktyk.


Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: edukacja wczesnoszkolna
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-11-26
Godzina: 15:30-17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Iwona Tarnogórska-Oziębły