Aktywny i twórczy przedszkolak. Zabawy i gry matematyczne w przedszkolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08
06.2017

Cele:
- wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela - nauczanie matematyki w sposób, który pozwala myśleć i rozumować,
- zapoznanie z przyczynami występowania u dzieci niepowodzeń w uczeniu się matematyki, poznanie sposobów przeciwdziałania tym niepowodzeniom,
- poznanie gier i zabaw matematycznych wspierających rozwój umiejętności matematycznych – propozycje ich wykorzystania.

Efekty:
- wzbogacenie wiedzy dotyczącej nauczania matematyki poprzez gry i zabawy,
- zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania poprzez doświadczanie,
- poznanie narzędzi do zwiększenie aktywności uczniów na zajęciach matematycznych.

Adresat: sieć współpracy i samokształcenia oraz zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: wychowanie przedszkolne
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2017-06-08
Godzina: 16:00 - 17:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-06-02

Prowadzący:
Iwona Tarnogórska-Oziębły