Edukacyjne inspiracje. Gry i zabawy matematyczne w klasach I-III

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23
05.2017

Cele:
- wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela - nauczanie matematyki w sposób, który pozwala myśleć i rozumować,
- zapoznanie z przyczynami występowania u dzieci niepowodzeń w uczeniu się matematyki, poznanie sposobów przeciwdziałania tym niepowodzeniom,
- poznanie gier i zabaw matematycznych wspierających rozwój umiejętności matematycznych – propozycje ich wykorzystania.

Efekty:
- wzbogacenie wiedzy dotyczącej nauczania matematyki poprzez gry i zabawy,
- zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania poprzez doświadczanie,
- poznanie narzędzi do zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach matematyki.

Adresat: sieć współpracy i samokształcenia oraz zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnicy

Data: 2017-05-23
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-05-15

Prowadzący:
Iwona Tarnogórska-Oziębły