Forum Dyskusyjne dla doradców zawodowych, szkolnych koordynatorów DEZ, pedagogów oraz specjalistów ppp

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

05
04.2017

UWAGA ZMIANA TERMINU FORUM!
26 KWIETNIA 2017 R.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA PRZEŚLEMY DO SZKÓŁ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Cel ogólny:

  • stworzenie  spójnego i  jednolitego systemu, modelu poradnictwa zawodowego dla uczniów legnickich szkół,
  • tworzenie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych na rzecz wspierania drogi do edukacji, zawodu , pracy i kariery,

Zagadnienia:

1. Przedstawienie zmian w przepisach prawa oświatowego w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.
2. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Legnicy i subregionie legnickim - ref. - kierownik fili Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Legnicy.
3. Funkcjonowanie Legnickiego Systemu Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego  w  roku szkolnym 2017/2018
2. Prezentacja informatora na rok szk. 2017/2018.
3. Informacja o Międzyszkolnych konkursach dla młodzieży legnickich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowanych przez Zespół LS DEZ.
3. Sprawy bieżące - dyskusja.

Adresat: doradcy zawodowi, szkolni koordynatorzy DEZ, pedagodzy szkolni oraz pedagodzy i psycholodzy ppp
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN w Legnicy

Data:  2017-04-26
Godzina: 09:30-12:00
Sala:12
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta

Prowadzący:
Danuta Saluk - Niepiekło PPP nr 1 Legnica,
Andrzej Szozda - PPP Nr 1 Legnica,
Anna Lachmirowicz  - konsultant ODMiDN w Legnicy