Efektywne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29
10.2015

Zajęcia zostały przeprowadzone w dwóch salach, wykładowej - wprowadzenie i teoria, następnie uczestnicy warsztatów po krótkiej przerwie przeszli do pracowni komputerowej gdzie w praktyce wykonywali zadanie przy wykorzystaniu platformy edukacyjnej.

Cele:
- utworzenie międzyszkolnego zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego,
- prezentacja i integracja uczestników,
- rozpoznanie potrzeb rozwojowych uczestników,
- zapoznanie z platformą cyfrową.

Zagadnienia:
- przedstawienie celów oraz zasad pracy zespołu współpracy i samokształcenia,
- budowanie więzi grupowych, zaufania i gotowości do pracy,
- diagnoza potrzeb,
- omówienie zasad działania na platformie internetowej.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: wychowanie przedszkolne
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-10-29
Godzina: 16:00-17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2015-10-26

Prowadzący:
Iwona Tarnogórska-Oziębły

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Uczestnicy warsztatów w sali komputerowej CKP w Legnicy

    Uczestnicy warsztatów w sali komputerowej CKP w Legnicy

  • Powiększ zdjęcie Uczestnicy warsztatów w sali wykładowej ODMiDN w Legnicy

    Uczestnicy warsztatów w sali wykładowej ODMiDN w Legnicy