Major Władysław Dybowski, legnicki żołnierz wyklęty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

06
04.2017

Cele ogólne:

-realizacja jednego z kierunków polityki oświatowej państwa-kształtowanie postaw, wychowanie do wartości,

- pogłębienie wiedzy o majorze Władysławie Dybowskim i jego działalności jako wiceprezydenta Legnicy w latach 1945-194.

Zagadnienia:

1.Rotmistrz/major Władysław Dybowski w latach 1892-1944 na tle epoki.

2.Major Władysław Dybowski -1 wiceprezydent Legnicy 1945-1947 w okresie okupacji sowieckiej

Efekty:

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:

-ukazywać uczniom postać W. Dybowskiego i jego działalność w czasie drugiej wojny światowej i jako wiceprezydenta Legnicy,

-popularyzować sylwetkę majora W. Dybowskiego-legnickiego żołnierza wyklętego,

-wzbudzać u uczniów zainteresowanie historią Polski i Legnicy 20 wieku.

Adresat: zainteresowani nauczyciele

Poziom kształcenia: SP, G, PG

Forma: konferencja

Miejsce: ODMiDN w Legnicy

Data: 2017-04-06

Godzina:14:30-16:00

Sala: 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia nauczycieli do 5 kwietnia 2017 roku

Prowadzący:  dr Robert Żeleźny