Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją kwalifikacyjną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18
05.2017

Cel ogólny:

wyposażenie uczestnika w informacje i wiedzę na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz w wybrane praktyczne umiejętności dotyczące prawidłowego zakończenia stażu i przygotowania się do prezentacji przed komisją kwalifikacyjną.

Efekty

Uczestnik:

  • zna wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego określone w § 6 rozporządzenia  MENz dnia 1 marca 2013 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
  • potrafi dokonać kwalifikacji zadań wg wymagań opisanych w § 6  rozporządzenia MEN  z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania   stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,  przygotować sprawozdanie  z realizacji PRZ dla dyrektora szkoły/placówki oraz ustną prezentację dorobku   zawodowego przed komisją,
  • wie, jaką dokumentację złożyć wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
  • wie, jak przebiega posiedzenie komisji kwalifikacyjnej.

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2017-05-11
Godzina: 14:30 - 16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący: Barbara Stec