Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną (MODUŁ 1)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
04.2017

MODUŁ  1

Procedura zakończenia stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego

 Cel ogólny:

przypomnienie uczestnikom procedury awansu zawodowego oraz wymagań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli oraz wyposażenie w wybrane praktyczne umiejętności dotyczące prawidłowego zakończenia stażu i przygotowania się do rozmowy egzaminacyjnej.

 

Efekty

Uczestnik:

  • zna wymagania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego określone  w § 7 rozporządzenia  MEN z dnia 1 marca 2013 r w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
  • potrafi dokonać kwalifikacji zadań wg wymagań opisanych w § 7  rozporządzenia MEN  z dnia 1 marca 2013 r w sprawie uzyskiwania   stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,  
  • przygotować sprawozdanie  z realizacji PRZ dla dyrektora szkoły/placówki oraz ustną prezentację dorobku zawodowego przed komisją,
  • wie, jaką dokumentację złożyć wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego,
  • wie, jak przebiega posiedzenie komisji egzaminacyjnej

 

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma doskonalenia: kurs
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2017-04-20
Godzina: 14:30 -17:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-04-19 (forma odpłatna 50 zł)

Prowadzący:
Barbara Stec