Metoda projektu w praktyce szkolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
06.2017

Cel ogólny-upowszechnienie stosowania metody projektu w praktyce szkolnej

Zagadnienia:

-właściwe zaplanowanie i realizacja projektu edukacyjnego

-obiektywna ocena projektu uczniowskiego

-pogłębianie umiejętnośći  projektowania w praktyce nauczycielskiej

Efekty(po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:)

-określić mocne i słabe strony metody projektu

-wyszczególnić czynnośći nauczyciela i ucznia w poszczególnych etapach tworzenia projektu uczniowskiego

-stosować w praktyce metodę projektu

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2017-06-07
Godzina: 14:30 - 16:00
Sala 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Waldemar Łazarczyk