Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22
10.2015

Cele:
- utworzenie międzyszkolnego zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
- prezentacja i integracja uczestników,
- rozpoznanie potrzeb rozwojowych uczestników,
- zapoznanie z platformą cyfrową.

Zagadnienia:
- przedstawienie celów oraz zasad pracy zespołu współpracy i samokształcenia,
- budowanie więzi grupowych, zaufania i gotowości do pracy,
- diagnoza potrzeb,
- omówienie zasad działania na platformie internetowej.


Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: edukacja wczesnoszkolna
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-10-22
Godzina: 15:30-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2015-10-19

Prowadzący:
Iwona Tarnogórska-Oziębły