Planowanie i realizacja lekcji pt."Jak obywatele uczestniczą w życiu publicznym ?"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25
05.2017

Cel ogólny:
opracowanie scenariusza lekcji i przeprowadzenie zajęć na temat uczestnictwa obywateli w życiu publicznym

Zagadnienia:

- formy uczestnictwa obywatelskiego w życiu publicznym

- utrwalanie pojęć i terminów(życie publiczne,wybory,referendum,partia polityczna,stowarzyszenie,organizacje pozarządowe,inicjatywa grupy obywateli)

- przejawy aktywnośći obywateli,kategorie postaw,stan funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce współczesnej

Efekty (po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił):

- stosować w praktyce aktywizujące techniki i metody pracy z uczniem

- doskonalić nauczycielskie umiejętnośći pracy w małych grupach oraz prowadzenia debaty uczniowskiej

- stworzenie katalogu cech aktywnego obywatela w życiu publicznym

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2017-05-25
Godzina: 14:30 - 16:00
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Waldemar Łazarczyk