Interaktywna mapa kształcenia zawodowego w Legnicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

02
01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w ramach ETUZ "Odkryj Swój Talent" pod patronatem KE
Legnica należy do najbardziej rozwiniętych

i wyspecjalizowanych ośrodków szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku. W skład legnickiej publicznej sieci szkół zawodowych wchodzi 6 techników i  5 branżowych szkół I stopnia. Szkoły te proponują absolwentom gimnazjów różnorodną ofertę zawodów. W technikach młodzież może kształcić się w 28 profesjach, natomiast w szkołach branżowych I stopnia w 26 specjalizacjach.

Legnickie szkoły zawodowe utrzymują ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami i zakładami usługowymi. Bogate doświadczenia mają tu również tzw. klasy patronackie, kształcące obecnie prawie 400 uczniów. Firmy współpracujące ze szkołami zapewniają dodatkową organizację zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, finansują zakup podręczników dla uczniów, ubezpieczenia oraz szkolenia BHP. Firmy patronackie finansują też wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy w Polsce i za granicą. Najlepsi uczniowie tych klas otrzymują nagrody i – co chyba najważniejsze - propozycje zatrudnienia w firmach patronackich w wyuczonym zawodzie.

Miasto podejmuje systematyczne działania zmierzające do dostosowania szkolnictwa zawodowego
do potrzeb rynku pracy. Szkoły posiadają specjalistyczne wyposażenie i oprogramowania do pracowni zawodowych. Wszystkie zespoły szkół zawodowych przystąpiły do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego
w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem DKL jest m.in. łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami gospodarki i lokalnego rynku pracy.