Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych liderów DEZ i doradców zawodowych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28
02.2017

Realizacja rekomendacji wynikajacych z Badania stanu i roli Doradztwa edukacyjno-zawodowego w legnickim systemie DEZ.

Cele:
- opracowanie planu pracy sieci  współpracy i samokształcenia szkolnych liderów DEZ i doradców zawodowych;
- uruchomienie internetowej bazy informacji edukacyjno - zawodowej za pomocą Platformy Edukacyjnej ODMiDN.

Zagadnienia
1.  Integracja grupy.
2 . Ankieta  potrzeb.
3. Platforma Edukacyjna Moodle jako element wspierający funkcjonowanie sieci - zapoznanie z zasadami korzystania.
4.  Ustalenie zasad i terminów pracy uczestników.

Efekty:
- utworzenie sieci współpracy i samokształcenia szkolnych liderów DEZ i doradców zawodowych;
- uruchomienie sieci w formie interaktywnej za pomocą Plaformy Edukacyjnej.

Adresat:  szkolni liderzy DEZ, doradcy zawodowi, zainteresowani.
Poziom kształcenia: SP, G, SP.
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data:28.02.2017
Godzina:14:30- 16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 24.02.2017 r.

Prowadzący: Anna Lachmirowicz.