Klimat społeczny szkoły warunkiem ograniczania zachowań ryzykownych. Propozycja sieci współpracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

02
03.2017

Uwaga!

Warsztaty w dniu 2.03.2017 nie odbędą się ze względów  obiektywnych 
Przepraszamy

Uwaga!

Warsztaty w dniu 2.03.2017 nie odbędą się ze względów  obiektywnych 
Przepraszamy

 

Cele:
Opracowanie planu pracy sieci  "Klimat społeczny szkoły chroniący przed zachowaniami ryzykownymi"

Zagadnienia 
1.  Integracja grupy- przełamanie lodów. 
2. Analiza potrzeb i oczekiwań - ustalenie zasad i terminów pracy uczestników.
4. Klimat szkoły jako społeczna atmosfera środowiska edukacyjnego. 
5. Tworzenie narzędzi diagnostycznych klimatu społecznego szkoły.
6.  Badanie oczekiwań rodziców wobec szkoły w aspekcie wspierania ich w wychowaniu.  

Efekty:
- utworzenie sieci współpracy nauczycieli zaangażowanych w tworzenie pozytywnego klimatu społecznego szkoły  

Adresat:  nauczyciele, którzy zadeklarowali swój udział w pracy sieci oraz inni  zainteresowani
Poziom kształcenia: SP, G
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2017-03-02
Godzina: 14:30- 16:00
Sala: 1
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-02-28

Prowadzący:
Irena Biodrowska